Robíme pre Vás viac ...
Stavebná firma NOVMALT s.r.o úspešne pôsobí na slovenskom stavebnom trhu od roku 1999.
Nosný program našej spoločnosti tvoria stavebné rekonštrukcie pre firmy:

Knauf Insulation s.r.o. Nová Baňa,
Slovnaft a.s.,
Cortizo Slovakia a.s. Nová Baňa,
Tristone Nová Baňa,
Bauer Gear Motor Slovakia Zlaté Moravce

Jedná sa o práce priamo vo výrobných prevádzkach, administratívnych, vonkajších a skladových priestorov. Naša spoločnosť je zahrnutá v databáze Slovnaftu a.s., pre ktorý vykonávame aj v súčasnosti stavebné práce.

Ďalej sme vykonávali a vykonávame rôzne zákazky pre:

Domov soc. služieb Tekovská Breznica,
Stavebná bytové družstvo Žiar nad Hronom,
Domov sociálnych služieb Hrabiny,
Mesto Nová Baňa,
Združená stredná škola Nová Baňa,
Domov dôchodcov Nová Baňa,
Obec Tekovská Breznica.


Popri týchto prácach sme vykonali a vykonávame množstvo zateplení fasád rodinných domov , rekonštrukcií rodinných domov, rekonštrukcií chát a bytových jadier panelových domov.