Bytovka - 11 poschodová Nová Baňakovove postele kovove postele kovove postele
kovove postele